Sosyal sorumluluk politikası

Sosyal sorumluluk politikası

Lüksteks olarak; insana ve çevreye saygıyı değerlerimizin bir parçası olarak kabul edip tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışımızın temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz.

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. 

Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri, uygulamaları ve çevre dostu teknolojileri kullanırız. 

Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederiz. 

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı da bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleriz.